Twirre

Twirre is geboren op 22 juni 2005 te Harderwijk. Ze komt uit een nest van 11 pups. Bijzonder aan dit nest is, dat er sinds jaren weer donker schimmel honden worden geboren. Twirre ’s vader is een zwartschimmel en 7 pups uit dit nest, waaronder Twirre, zijn dit ook. Vanwege het zwartschimmel en het zeer lage inteeltpercetnage van de ouders wil ik graag een pup uit dit nest. Met Twirre ben ik van pup af aan zeer gericht bezig geweest met jachttraining. Dat dit niet al te makkelijk gaat wordt me al gauw duidelijk. Twirre is een zeer energiek hondje, onstuimig en met veel passie. Een ADHDtje. In veel opzichten lijkt ze op Lars, onze GM.

Een andere moeilijkheid is dat Twirre alles op het oog doet. Wat ze niet ziet is er niet. Haar een verloren apport aanleren heeft veel tijd en energie gekost en apport over water evenzo. Op de leetijd van 9 maanden is Twirre voor het eerst mee geweest het veld in. Dat was in de zomer, op mijn verjaardag in Groningen. Daar hebben we samen de eerste stappen gezet in de jachtpraktijk. Sindsdien ben ik regelmatig in Groningen geweest om mee te gaan op jacht. Ik ben de jagers die mij deze kansen hebben gegeven nog altijd dankbaar. Ook heb ik met Twirre KNJV jachtproeven gelopen. Dit blijkt voor Twirre niet makkelijk te zijn. Alle andere honden, mensen, het schieten maakt dat ons opgewonden standje nog meer opgewonden wordt. Dat resulteert o.a. in het niet correct afwerken van de proeven. Na een aantal B diploma’s behaald te hebben, zijn we met de proeven gestopt. Wel gaan we nog met enige regelmaat op jacht.

Het is vanaf het begin de bedoeling om met Twirre een paar nestjes te fokken. Mijn bedoeling is om heel gericht naar een reu te zoeken waar ook mee gewerkt wortd, het liefst in de jacht. Ik weet dat ik dan vooral in het buitenland moet gaan kijken, met name in Scandinavië. Högbrobackens Chiwas was de eerste reu. Hij wordt gebruikt voor het zweetwek en voldoet daar goed in. Helaas heeft deze dekking niet geleid tot een nest.

Het eerste nest was met Pier fan é Blommetún. Hoewel de echo doet vermoeden dat het een behoorlijk nest gaat worden, worden er maar 3 pups geboren, 2 reuen en 1 teefje. Eén van de reutjes moeten we laten inslapen i.v.m. een open gehemelte. Het andere reutje ontwikkelt zich tot een zwartschimmel. Helaas is hij monorchide en kan niet gebruikt worden voor de fokkerij. Met het teefje uit dit nest zijn er plannen om een nestje te gaan fokken.

Het tweede nest is met Stabygårds Balzer von Bluf. Een leuke reu die ook in de jacht gebruikt wordt. Helaas wordt er maar 1 pup geboren, een reu. Het is niet de bedoeling dat deze reu zal blijven. Maar zijn leuke karakter en zijn aanleg voor de jacht geven de doorslag. Bjarne of the Dutch Working Class blijft bij ons.

Vanwege de teleurstellende resultaten in de fokkerij, besluiten we om met Twirre niet verder te fokken.